• Genel
  • Yazılımcı Olmak

    Herkesin mesleği kendine zor, kendine göre kolay kendine göre güzel veya kendine göre sıkıcıdır. Ama yazılımcı olmak derseniz hayattaki diğer mesleklerle aranıza bir çizgi çekin onların yaşam tarzları ve iş dünyası bir tarafa, yazılımcı bir tarafa düşer. Bazen anlamsız dönemlere gireriz biz yazılımcılar, bilgisayar ile platonik bir ilişkimiz başlar, kimi zaman başına saatlerce oturur ve […]