• Hayata Dair
  • Gerçeklik Algısı

    Geleneksel yöntemlere o kadar çok alışmışız ki, mutlaka giriş gelişme sonuç olmasına bekliyoruz. Bulunduğu ortamdan bir üst 1 metre yukarıdan aşağıya bakamayan bireyleriz. Bu algımızın ve anlayışımızın ne derece düşük ve kalitesiz olduğunun bir gerekçesi oluveriyor. İnsanlığın çok az bir kısmı bu sıradanlıktan kurtulmuşken diğer çoğunluk hayat çizgisini hiçbir değeri olmayan meselelere harcıyor. Neyin gerçek […]